El treball de camp en geologia

Sobre Geocamp

Geocamp és el portal de les activitats de camp en Geologia. És una web de lliure accés que es posa a disposició dels docents i estudiants que utilitzen les pràctiques de camp com a eina d’ensenyament o aprenentatge. També pot resultar interessant pel afeccionats a les Ciències de la Terra que desitgin realitzar activitats de descoberta regional.

Geocamp neix a partir de la iniciativa d’un conjunt de professors de Geologia de diverses universitats catalanes (UAB, UdG, UPC) interessats a compartir un suport multimèdia que permeti l’accés a informacions i recursos didàctics que facilitin la realització de les pràctiques de Geologia al camp.

Geocamp ha rebut finançament de la convocatòria de l’any 2002 d’ajuts per a projectes de millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya convocada pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de l’Informació en el marc del projecte titulat “Optimització amb suport multimèdia de les pràctiques de camp en l’assignatura de Geologia”.

Geocamp s’estructura en quatre apartats:

  • Preparem la sortida inclou un conjunt d’informacions i enllaços sobre els aspectes a considerar en la preparació de l’activitat de camp: elecció del lloc, mitjans de transport, previsió meteorològica, material necessari, etc. També hi trobareu materials didàctics sobre mapes topogràfics, mapes geològics o webs interessants sobre molts camps del coneixement geològic.
  • El treball de camp aborda els aspectes metodològics que faciliten el treball en un aflorament rocallós. Proporciona les pautes d’observació, descripció i interpretació de la realitat geològica que són pròpies dels professionals de la Geologia i que també poden ser emprades per treure un bon rendiment de les sortides. L’apartat es completa amb un conjunt de recomanacions de seguretat per tal de minimitzar els riscos de les persones que realitzen treballs de camp.
  • Itineraris aplega exemples regionals de descripcions geològiques. En un primer bloc es presenten alguns itineraris propis, especialment dissenyats pel portal Geocamp. Sota una estructura definida aporten informació sobre els elements d’interès de la zona proposada, els seus accessos i una caracterització geològica general. Tot seguit, descriuen parada a parada els elements més remarcables del recorregut. En un segon bloc hi trobareu enllaços a d’altres itineraris geològics disponibles a Internet.
  • Després de la sortida ofereix algunes propostes de realització d’un informe final de la sortida de camp.

Geocamp està pensat , fonamentalment, per alumnes universitaris que cursin assignatures de Geologia i que realitzin pràctiques de camp. Per alumnes d’altres nivells educatius el portal també pot resultar interessant si bé, en aquest casos, a partir de la selecció i adaptació del professor responsable de l’assignatura.

Geocamp és un projecte obert a les aportacions que hi vulguin realitzar tots els geòlegs i docents de Ciències Naturals. Els continguts del portal, els itineraris, els enllaços estan en permanent “construcció”. Us convidem a millorar-lo i fer-lo créixer per tal que esdevingui una eina útil, viva i a l’abast de tots. Podeu fer-nos arribar els vostres comentaris i propostes a:

gr.geocamp@uab.es

Cercador de
Geologuies
Zona
Interés
Filtres
Cercar
Geocamp és un portal web
reconegut amb distinció Jaume Vicens Vives,
otorgada per la Generalitat de Catalunya
Email Facebook Twitter Whatsapp
Projecte desenvolupat Projecte finançat
info@geo-camp.net
Avís legal / Normativa d'ús de Geocamp