El treball de camp en geologia

Per saber-ne més. Geologia a Internet. Enllaços

Cartografia geològica

Mapes geològics temàtics de Catalunya (mapes directors). Font: Catàleg de la Cartoteca del Dept. Geograf. i Soc.de la UdL (català).
http://www.udl.es/dept/geosoc/Cartoteca/IM83G.html

Cartografia geològica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
http://www.icc.es/cartogeol/home.html

Mapa geològic d’Espanya (Magna digital). Font: IGME (castellà).
http://www.igme.es

Mapes i talls geològics (introducció, pràctiques). Font: UAM (castellà).
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/casado/Mapas-1/prac7.htm

 

Cartografia topogràfica

Visualitzador cartogràfic de la província de Barcelona. Font: Diputació de Barcelona (català).
http://www.diba.es/ortofotos/index.htm

Institut Cartogràfic de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
http://www.icc.es

Atles Electrònic de Catalunya. Hipermapa. Font: Departament de Politica Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
http://www.gencat.net/ptop/actuacions/hipermapa.htm

Cartografia existent de la província de Barcelona. Font: Diputació de Barcelona (català).
http://www.diba.es/catosig/cartoprov.asp

Documentació cartogràfica disponible a la Cartoteca General de la UAB (Catalunya). Font: Biblioteca de la UAB.
http://www.bib.uab.es/cartotec/c1/100_7.htm

Comandes de mapes topogràfics escales 1:50.000 i 1:25.000 per comunitats autònomes (Servicio Geográfico del Ejército).
http://www.verdinet.com/mapas/catalu/iz.htm

Conceptes bàsics sobre mapes topogràfics. Font: UAM (castellà).
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/casado/Topo-1/prac5.htm

Conceptes bàsics sobre mapes topogràfics, SIG i altres. Font: CNTS, USGS (anglès).
http://www.geog.ouc.bc.ca/physgeog/contents/2d.html

Conceptes bàsics sobre orientació i brúixola. Fonts diverses (castellà).
http://www.arrakis.es/~azcola/orienta.html

Conceptes bàsics de fotogeologia. Font: UAM (castellà).
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/casado/Foto_aerea/prac9.htm


Diccionaris i Glossaris “on line”

Terminologia geològica. Autor: Josep Verd (català).
http://personal.redestb.es/josepverd/terminologia_geologica.htm

Glossari dels agents geològics externs. Autor: J. Giner (català).
http://www.xtec.es/~jginer/projecte/glossari.html

Diccionari de Geologia. Autor: Francesc Murgadas (català).
http://www.xtec.es/centres/a8031711/depcn/diccgeo1.htm

Glossari hidrològic internacional UNESCO (castellà).
http://webworld.unesco.org/water/ihp/db/glossary/glu/indexes.htm

Glossari geològic. Font: Centre de recursos per a l’estudiant (GeologyLink) de Houghton Mifflin (anglès).
http://college.hmco.com/geology/resources/geologylink/glossary.html

Glossari de prospecció petrolífera. Autor: Schlumberger (anglès).
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Default.cfm

Vocabulari de terminologia de muntanya. Font: G.A.E.M. (català).
http://www.espanet.plus.com/rusadir/vocata.htm

Diccionaris i Terminologia sobre el Carst i Espeleologia. Font: AER (castellà, anglès).
http://www.ramales.com/varios/dicciona/dicciona.htm

Diccionari de mineria i de geologia. Font: Minería-Ecuador (castellà).
http://www.mineriaecuador.com/SSM/_themes/dinage/diccionario

Edafologia

Curs “on line” d’Edafologia. Font: Universidad de Granada (castellà).
http://edafologia.ugr.es

Edafologia: formació i classificació dels sòls. Font: USDA (anglès).
http://soils.usda.gov/

La ciència del sòl: pàgina educativa. Font: NASA (anglès).
http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/globe/index.htm

Geologia de Catalunya (generalitats)

Introducció a la geologia de Catalunya. Unitats estructurals i geològiques de Catalunya. Font: CEDEC (català).
http://www.xtec.es/cdec/protocols/81.htm

Les grans unitats geològiques de Catalunya. Autor: A. Teixell (català).
http://einstein.uab.es/c_geotectonica/A23822/geologiaCat.html

Zonació sismotectònica de Catalunya. Font: Gencat, ICC (català).
http://www.icc.es/sismes/catala/atles/ztec/ztec.html

Notes elementals sobre la formació, relleu i constitució geològica de Catalunya. Font: ICE (català).
http://www.xtec.es/~nlinan/geomorfo/index.htm

Geologia de Catalunya (nivell Batxillerat). Font: ICE (català).
http://www.xtec.es/iesguissona/inici/projecte/geologia.htm

Patrimoni geològic de Catalunya. Espais d’Interès Geològic de Catalunya. Font: Gencat, Dep. Medi Ambient.
http://www.gencat.net/mediamb/pn/2geotops.htm


Geologia de Catalunya (Pirineu i altres unitats)

Geologia dels Pirineus. Font: GGAC-ub (anglès).
http://www.ub.es/ggac/research/piris/piris.htm

Seccions sobre la estructura dels Pirineus. Autor: W.P. Schellart (anglés).
http://www.virtualexplorer.com.au/2002R/Rosenbaum/Schellart/schellart.pdf

La Formació dels Pirineus pas a pas (aplicació animada del projecte ECORS-Pirineus). Font: Gencat, aplicacions informàtiques. Autors: A. Martínez i J.A. Van Eeckhout (català).
http://www.xtec.es/recursos/socials/treball/pirineus.htm
http://www.xtec.es/cgi/programari_educatiu?REG=formpiri

Bibliografia seleccionada dels Pirineus catalans. Autor: Ian West, Southampton University (anglès).
http://www.soton.ac.uk/~imw/pyrenbib.htm

Geologia i formació del Pedraforca. Font: Gencat, dept. Medi Ambient (català).
http://www.parcsdecatalunya.net/pedraforca/cppedraforca00.htm

Geologia ambiental de la Depressió de la Selva. Autor: M. Vehi (UAB), català.
http://www.tdcat.cesca.es/TDCat-0321102-144158/

Geologia de la comarca del Bages. Font: ICHN (català).
http://www.iec.es/institucio/societats/ICHistoriaNatural/Bages/geologia/geologia.htm

Geologia Estructural

Apunts de Geologia Estructural i Dinàmica Global. Enllaços. Autor: J.R. Martínez Catalán – G. Gutiérrez Alonso (Universidad de Salamanca) (castellà).
http://web.usal.es/~gabi/apuntes.html


Geologia Hispànica (altres comunitats)

Geologia de Galícia.
http://www.terra.es/personal2/rocasgalicia/

Geologia de l’Aragó.
http://www.aragoneria.com/natural/geologia/index.htm

Geologia Ibèrica (bibliografia). Font: UAB, CSIC.
http://www.bib.ub.es/bigpi/bigpi.htm

Geomorfologia

Processos i agents geològics externs. Font: Josep Giner (català).
http://www.xtec.es/~jginer/projecte/agent.htm

Introducció a la Geomorfologia. Tota mena de processos externs. Font: Okanagan University College (anglès).
http://www.geog.ouc.bc.ca/physgeog/contents/chapter11.html

Processos de meteorització. Font: Telépolis (castellà).
http://club.telepolis.com/geografo/geomorfologia/meteoro.htm

Meteorització i nocions elementals de sòls. Font: N.S.G. (Univ. Uakron, anglès).
http://enterprise.cc.uakron.edu/geology/natscigeo/Lectures/weath/weath.htm

Glaciars i glaciarisme (anglès).
http://www.glacier.rice.edu/


Hidrologia, Hidrogeologia

Apunts d’Hidrogeologia, Hidrologia, Hidroquímica. Conceptes fonamentals. Autor: J. Sánchez San Román, Univ. Salamanca (castellà).
http://web.usal.es/~javisan/hidro/temas.htm

El cicle integral de l’aigua. Gestió ambiental de l’aigua. Font: Agència Catalana de l’Aigua (català).
http://mediambient.gencat.net/aca/ca/inici.jsp

Hidrologia fluvial. Font: Yahoo Encyclopédie (francès).
http://fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/cl/cl_1858_p0.html

Qualitat de l’aigua. Analítiques. Font: Univ. de Atacama (castellà).
http://plata.uda.cl/minas/apuntes/Geologia/hidrogeol/03002analisis.html


Instituts de Geologia i Ciències de la Terra

Institut Cartogràfic de Catalunya. Generalitat de Catalunya (català).
http://www.icc.es

Instituto Geológico y Minero de España (castellà).
http://www.igme.es

The Geological Society of America.
http://www.geosociety.org/pubs/

Servei Geològic dels Estats Units (US Geological Survey).
http://www.usgs.gov

Llistat de Serveis Geològics d’arreu del món, segons ordre alfabètic per països. Font: Geological Surveys of the World (anglès).
http://www.geoscience.org.za/construction/Surveys.html


Itineraris geològics

Cingles de Bertí, El Figaró-Montmany. Autor: GEORACÓ (català).
http://pepcapde.webcindario.com/figaro/

Itinerari geològic ambiental per la Vall d’Àger i Conca de Tremp-Dellà. Autor: CDECT (català).
http://www.xtec.es/centres/c5006513/experiencies/itinerari/index.htm
  

Itinerari geològic i guia geològica del Pedraforca (versió PDF 1,7 Mb). Font: Albert Martínez Rius (geòleg consultor) i Dept. Medi Ambient Generalitat de Catalunya.
http://www.albertmartinez.com

Treball de camp a la Conca de Tremp. Font: Prof. R. Linares, UAB (català).
http://www.xtec.es/entitats/spcn/Tremp/tremp0.htm 

Itinerari geològic per la vallée d’Aspe. Font: GEOLVAL (francès).
http://perso.wanadoo.fr/patrick.lafargue/geolval/route.htm 

Itineraris geològics acompanyats. Font: AGEA Recursos (català).
http://www.aser.com/agea/itigeol.htm 

Una excursió geològica clàssica: Siccar Point (Scotland) (anglès).
http://www.glg.ed.ac.uk/courses/field/siccarpoint/intro.html 

Sortides de camp del Dept. Geol. de la James Madison University (anglès).
http://www.jmu.edu/geology/

Hartford Basin Long Island Geologists Field Trip June 27, 2002.
http://pbisotopes.ess.sunysb.edu/lig/Field_Trips/hartford-basin/

Mapes de carreteres, mobilitat i situació geogràfica

Mapes de carreteres de Catalunya. Portal de la mobilitat. Font: Gencat, mobilitat.org (català).
http://www.mobilitat.net/cat/html/int_mapcar.htm

Mapes de carreteres de l’Estat espanyol: determinació d’itineraris. Font: CAMPSA.
http://www.campsa.es

Estat de carreteres. Font: TVC on line, Gencat (català).
http://www.tvc.es/carreteres/

Mapes dels Parcs Naturals de Catalunya. Itineraris pels parcs. Generalitat de Catalunya.
http://www.parcsdecatalunya.net

Mapes de Catalunya (tot tipus de temàtica). Tots els pobles de Catalunya. Font: Generalitat de Catalunya i altres (català).
http://www.xtec.es/~aguiu1/imatges/004/p1.htm

Tots els pobles de Catalunya (allotjaments, dades d’interès).
http://pieraedicions.com/totcatalunya.htm

Mineralogia, Mines i Mineria

Servidor web de minerals d’Espanya. Font: Dept. Cristalografía y Mineralogía de la Univ. de Valladolid (castellà).
http://greco.fmc.cie.uva.es/ppal_ficha.asp

Descripció de minerals per nom, classe, imatge i altres. Font: Amethyst Galleries Inc. (anglès).
http://www.galleries.com

Base de dades sobre minerals (informació, descripció, definicions…).
http://webmineral.com

Guia interactiva de minerals i roques, amb fitxes, fotografies, glossaris… Font: E.T.S.I. de Montes, Univ. Politècnica de Madrid (castellà).
http://www.montes.upm.es/Dptos/DptoSilvopascicultura/Edafologia/guia/indice.html

Portal sobre Mineralogia, Mines i altres recursos. Font: A.M.Y.F. – BARITEL (Castellà).
http://www.amyp.org/Formularios/Links.asp

Guia d’identificació de minerals. Font: IES Pius Font i Quer de Manresa, Projecte < Mineralia > (Català).
http://www.xtec.es/~fmas/mine/index.htm

Paleontologia

Reconeixement i classificació dels fossils més característics del registre sedimentari. Font : J.M. González (UAM) (castellà).
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/casado/index2.htm

Museus catalans on s’exposen col.leccions paleontològiques. Associacions i Departaments universitaris on es gestiona la Paleontologia i el material paleontològic.
http://www.paleontologia-hispana.com/paleoguia/cataluna.htm

Recursos paleontològics recopilats per Paleontología Hispana © A.J. Molina.
http://www.paleontologia-hispana.com

Principals grups fòssils. Font: Fósil, Revista de Paleontología (Museo Nacional de Hist. Nat. de Santiago de Chile) (castellà).
http://www.fosil.cl/index2.html

Enllaços i recursos a internet de Paleobotànica. Font: Universitat de Wuerzburg (anglès).
http://www.uni-wuerzburg.de/mineralogie/palbot1.html

Col·lecció d’imatges de mol·luscs actuals del sudest asiàtic. Font: Charles J. Geerts (anglès).
http://shellimages.bravepages.com

 

Petrologia Ígnia i Metamòrfica

Apunts de Magmatisme i Metamorfisme. Autor: J.M. González Casado (UAM) (castellà).
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/casado/Tema4-2001.html

Roques ígnies: mineralogia i petrologia. Font: Webmaster (castellà).
http://www.todogeologia.com/article336.html

Roques ígnies: mineralogia, classificació, processos ignis, textures, fitxers de roques, fotografies i claus de classificació. Font: James Madison University (anglès).
http://csmres.jmu.edu/geollab/fichter/IgnRx/IgHome.html

Roques metamòrfiques: mineralogia, classificació, processos metamòrfics, fàcies, tipus de metamorfisme, fotografies, fitxes i claus de identificació. Font: James Madison University (anglès).
http://csmres.jmu.edu/geollab/fichter/MetaRx/index.html

El granit interactiu, imatges (Rob’s Granite Page). Autor: Robert M. Reed (Univ. of Texas at Austin) (anglès).
http://uts.cc.utexas.edu/~rmr/index.html


Petrologia Sedimentària

Document “Del sedimiento arenoso a la roca” per A.Obrador i R.Estrada, Departament de Geologia de la UAB.
Sedroca.pdf

Roques sedimentàries: mineralogia, classificació, processos sedimentaris, textures, fitxers de roques, fotografies i claus de classificació. Font: James Madison University (anglès).
http://csmres.jmu.edu/geollab/fichter/SedRx/index.html


Recursos generals de temática geológica

Recursos a Internet de Ciències de la Terra. Font: UB – Institut Jaume Almera (CSIC).
http://www.ija.csic.es/gt/biblio/recurs.htm

Geologia Física (web complementària de “Earth” de Tarbuck & Lutgens, Prenhall eds.) (anglès).
http://www.prenhall.com/tarbuck

Fonaments de Geografia Física. Autor: Michael J. Pidwirny, Dept. Geography Okanagan University College (anglès).
http://www.geog.ouc.bc.ca/physgeog

Web de Geologia del U.S. Geological Survey (anglès).
http://geology.usgs.gov/index.shtml

Parcs naturals USA i geologia. Font: U.S. Geological Survey & National Park Service (anglès).
http://www2.nature.nps.gov/grd/usgsnps/project/home.html

Apunts de Geologia. Font: “La Facu” (castellà).
http://www.lafacu.com/apuntes/geologia

Apunts de Geologia General. Font: Universidad de Atacama, Dep. de Minas (castellà).
http://plata.uda.cl/minas/apuntes/Geologia/geologiageneral/geogenap.html

Guia completa de Ciències de la Terra. Direcció: Andrew Alden (anglès).
http://geology.about.com/mbody.htm


Recursos gràfics i galeries fotogràfiques

Relació de dibuixos i esquemes de geologia i meteorologia (català).
http://www.cienciesnaturals.com/grafic.html

Imatges de Ciències de la Terra (Earth Science Word Image Bank). Font: American Geological Institute (AGI).
http://www.earthscienceworld.org/imagebank/index.html

Galeria de fotos de paisatges geològics (anglès).
http://www.synaptic.bc.ca/gallery/geology.htm

Llibreria fotogràfica. Font: The Geological Society of London.
http://www.geolsoc.org.uk/template.cfm?name=piclibrary

Parcs Nacionals USA, amb galeries fotogràfiques. Font: Nacional Park Service.
http://www2.nature.nps.gov/grd/tour/index.htm

Galeria fotogràfica. Imatges geològiques. Font: Andrew Alden (anglès).
http://geology.about.com/library/bl/images/blimageindex.htm

Seguretat a les Sortides de Camp

La seguretat en el transcurs de les activitats de camp: recomanacions generals (Code for Geological Fieldwork). Font : The Geological Society (anglès).
http://www.geolsoc.org.uk/template.cfm?name=fieldwork_code

El risc d’accident a les sortides de camp, perillositat, precaucions i pautes de comportament. Font : Ian West, School of Ocean Earth Science, Southampton University (anglès).
http://www.soton.ac.uk/~imw/safety.htm

Taula dels temps geològics

Taula dels temps geològics de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
http://www.icc.es/cartogeol/taulatemps.html

Taula dels temps geològics. Font : Santiago Pastrana, geógrafo (castellà).
http://club.telepolis.com/geografo/general/ttgeologico.htm

Taula dels temps geològics de la Universitat Alaska Fairbanks (anglès).
http://www.uaf.edu/geology/reference/geo_time.html

Vulcanisme

Vulcanisme (web completa del USGS) (anglés).
http://www.usgs.gov/themes/volcano.html

Vulcanisme italià.
http://www.geo.mtu.edu/~boris/ETNA_news.html

Informació sobre volcans “Volcano World”. Font: Univ. North Dakota (anglès).
http://volcano.und.edu/

Guia del vulcanisme. El vulcanisme a Catalunya. Zona Volcànica de la Garrotxa. Fitxes d’afloraments (català).
http://www.parcsdecatalunya.net/zvg/cpgarrotxa00.htm

Pàgina educativa sobre volcans i processos volcànics, patrocinada per la NASA. Autor: V. Camp, San Diego State University (anglès).
http://www.geology.sdsu.edu/how_volcanoes_work/TitlePage.html

Glossari de vulcanisme amb fotografíes. Font: USGS (anglès).
http://volcanoes.usgs.gov/Products/Pglossary/pglossary.html

Llistat de pàgines web més consultades sobre vulcanisme:
http://www.volcans.info
http://perso.club-internet.fr/rivierec/favorite.htm
http://www.volcanolive.com
http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/

Cercador de
Geologuies
Zona
Interés
Filtres
Cercar
Geocamp és un portal web
reconegut amb distinció Jaume Vicens Vives,
otorgada per la Generalitat de Catalunya
Email Facebook Twitter Whatsapp
Projecte desenvolupat Projecte finançat
info@geo-camp.net
Avís legal / Normativa d'ús de Geocamp