El treball de camp en geologia

Unitats de relleu

El relleu de Catalunya és molt variat, des dels relleus accidentats del Pirineu a les planes de la zona central. Una ullada al mapa topogràfic de Catalunya permetrà distingir tres grans unitats de relleu o fisiogràfiques: els Pirineus, la Depressió de l’Ebre i les Serres i depressions Costaneres (Sistema Mediterrani – Cadenes Costaneres Catalanes).

Cada unitat de relleu o fisiogràfica és el resultat d’una història geològica particular. Per tant, cada una d’elles es caracteritza per un conjunt de roques determinat que es presenten amb una estructura geològica determinada. El relleu que presenten és el resultat de processos geomorfològics relativament recents.

  • Feu clic sobre la zona que vulgueu veure en detall
  • o bé, podeu veure el mapa geològic / satèl·lit

Per més informació:

http://einstein.uab.es/c_geotectonica/A23822/geologiaCat.html

http://www.xtec.es/~nlinan/geomorfo/tema2/index.htm

Cercador de
Geologuies
Zona
Interés
Filtres
Cercar
Geocamp és un portal web
reconegut amb distinció Jaume Vicens Vives,
otorgada per la Generalitat de Catalunya
Email Facebook Twitter Whatsapp
Projecte desenvolupat Projecte finançat
info@geo-camp.net
Avís legal / Normativa d'ús de Geocamp