El treball de camp en geologia

El mapa geològic

Un mapa és un gràfic que representa, de manera reduïda, qualsevol aspecte de la Terra utilitzant una sèrie de signes convencionals, que permeten emmagatzemar una gran quantitat de dades. Són una important font d’informació i resulten imprescindibles en l’ensenyament de moltes disciplines. Un mapa geològic és la representació sobre una base topogràfica dels diferents tipus de roques que afloren (que es troben en superfície) en una regió, així com de la seva disposició a l’espai i les relacions existents entre elles (tipus de contactes). És la manera que té el geòleg de guardar ordenadament les seves observacions del terreny. És una eina útil de transferència de coneixements.

El mapa geològic és el resultat de la intersecció entre les estructures geològiques i la topografia. El món de la cartografia geològica no es pot abordar sense uns mínims coneixements de geologia.

Qualsevol mapa, per ser entenedor, ha d’anar acompanyat d’una llegenda que expliqui el significat de tots els elements utilitzats en la representació cartogràfica (colors, símbols, trames etc). És per això que en principi, llegir un mapa hauria de ser tant fàcil com llegir una novel·la.

La primera cosa que cal interpretar són els colors (moltes vegades substituïts per trames). Cada color representa un conjunt de roques d’una determinada edat i litologia. El significat de cada color es pot localitzar a la llegenda del mapa, on es troben ordenats segons la seva edat, de més antic (a baix) a més modern (a dalt). Moltes vegades, per tal d’evitar problemes de lectura i no confondre un color amb un altre de to semblant, s’assigna un codi (lletres i números) a cada color. A la llegenda també es dóna una descripció del tipus de roques que integren cada unitat litològica.

 

Hi ha uns acords, no respectats en tots els mapes, per assignar un color (amb diferents tonalitats) a cada unitat de temps geològic. Així, els colors grisos clars representen el Quaternari, els grocs el Terciari superior, els taronges el Terciari inferior, els verds el Cretaci, els blaus el Juràssic, etc. Això facilita una primera idea de la distribució i extensió de cada unitat de temps. Així i tot és imprescindible comprovar el significat de cada color.

Per entendre el mapa ens és d’una gran ajuda la confecció i anàlisi del tall geològic per tal de situar de manera adequada els plans i les estructures geològiques a l’espai. El tall geològic mostra la disposició estructural dels materials i facilita la interpretació dels esdeveniments que han succeït a la zona cartografiada.

Més Informació a:

Cercador de
Geologuies
Zona
Interés
Filtres
Cercar
Geocamp és un portal web
reconegut amb distinció Jaume Vicens Vives,
otorgada per la Generalitat de Catalunya
Email Facebook Twitter Whatsapp
Projecte desenvolupat Projecte finançat
info@geo-camp.net
Avís legal / Normativa d'ús de Geocamp