El treball de camp en geologia

Pautes d’observació per a l’estudi d’afloraments

Les pautes que us proposem les trobareu a l’esquema adjunt. Així, el plantejament és treballar a mode de “zoom”, començant per emmarcar la zona que volem estudiar dins de les grans unitats geològiques i, a continuació, estudiar els afloraments. Cada aflorament caldrà situar-lo, a partir de mapes i de la descripció general de l’indret.

L’estudi geològic de l’aflorament el començarem amb la seva observació a una certa distància que ens permeti definir les unitats que el formen, desprès ens hi acostem per estudiar cada una de les unitats definides i els materials que les formen. Finalment, dibuixarem el tall geològic de l’aflorament i en farem la seva interpretació. La informació obtinguda en una sèrie d’afloraments ens permetrà obtenir una visió geològica de la zona estudiada.

Els passos a seguir són els següents: (veure esquema)

Cercador de
Geologuies
Zona
Interés
Filtres
Cercar
Geocamp és un portal web
reconegut amb distinció Jaume Vicens Vives,
otorgada per la Generalitat de Catalunya
Email Facebook Twitter Whatsapp
Projecte desenvolupat Projecte finançat
info@geo-camp.net
Avís legal / Normativa d'ús de Geocamp