El treball de camp en geologia

Després de l’excursió

Quan el treball de camp en Geologia forma part d’un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge l’objectiu que principalment es persegueix és que l’alumnat assoleixi una sèrie de coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals.

Des d’aquesta òptica, la preparació de la sortida aporta el bagatge teòric-pràctic previ necessari per al seu desenvolupament. L’activitat de camp en sentit estricte comporta l’exercitació, sobre tot, d’un seguit de metodologies encaminades a saber fer observacions de la realitat que permetin millorar els coneixements inicials.

La darrera fase de l’activitat de camp que correspon a l’elaboració d’un model interpretatiu dels afloraments se sol iniciar in situ, però sovint per motius de temps, convé acabar-la a l’aula. Per tant, els apartats 6 i 7 de les “Pautes d’observació per a l’estudi d’afloraments” poden realitzar-se directament al camp, o bé, posteriorment a l’aula.

Recordem que amb l’ajut de l’anomenada “Guia d’inferències” es pot iniciar aquest procés d’interpretació, on a partir del problema plantejat i les observacions fetes anem fent les inferències que ens porten a les conclusions. Finalment, en ordenar les conclusions, obtindrem una seqüència d’esdeveniments ordenats en el temps, de més antic a més modern. Si en les activitats de camp s’han visitat diferents afloraments, la integració de tota la informació en un tall de conjunt i l’elaboració del model interpretatiu global poden ser també motiu de treball posterior a l’aula.

A partir del nivell de batxillerat i sobretot a la universitat, es pot demanar que l’alumnat presenti un informe de l’activitat de camp realitzada, que ajuda a clarificar les observacions fetes a cada aflorament i a raonar les conclusions obtingudes, consultant també referències bibliogràfiques. Un guió orientatiu d’aquest informe el podeu observar si cliqueu aquí (veure en format .doc).

En el cas dels afeccionats o estudiosos de la Geologia, desprès de la sortida de camp s’aprofita per ordenar i classificar les mostres recollides, passar en net les anotacions de camp i consultar bibliografia per relacionar les observacions fetes amb les realitzades per altres persones.

Per més informació: Geologia a Internet. Enllaços

Cercador de
Geologuies
Zona
Interés
Filtres
Cercar
Geocamp és un portal web
reconegut amb distinció Jaume Vicens Vives,
otorgada per la Generalitat de Catalunya
Email Facebook Twitter Whatsapp
Projecte desenvolupat Projecte finançat
info@geo-camp.net
Avís legal / Normativa d'ús de Geocamp